Novela stavebního zákona

 10. 04. 2019

Věcný záměr nového stavebního zákona začíná nabírat zpoždění, a to mimo jiné díky množství připomínek (v tuto chvíli 1641). Podle informací od Ministerstva pro místní rozvoj je velká část těchto připomínek směřována k tomu, kdo bude do výstavby "mluvit". Právě ingerence dotčených orgánů je jedním z hlavních důvodů, proč průměrná doba stavebního řízení v ČR trvá několik let. Díky takto dlouhé době nutné pro schválení výstavbového projektu nás Světová banka ve svém každoroční studii Doing Business zařadila až na 156. místo na světě. Tedy na úroveň rozvojových států.

Další vlna nevole se zvedla proti tzv. fikci souhlasu. Tedy situaci, kdy pokud úřad nerozhodne v zákonem stanovené lhůtě, bere se toto automaticky jako kladné stanovisko. V současné době je totiž v praxi zcela běžné, že úřady často  nerespektují zákonné lhůty, a to někde i o několik měsíců. Tento postup zásadním způsobem prodlužuje právě stavební řízení, a podle mnohých ekonomů a developerů je jedním z důvodů zdražujících se cen nemovitostí. Vzhledem k výše uvedenému tedy lze považovat zavedení tohoto institutu jako zásadní změnu.

O dalším vývoji vás budeme pravidelně informovat. Návrh zákona je možné nalézt na stránkách poslanecké sněmovny.

Zpět na všechny novinky